Otevírací hodiny - Po-Pá: 11.00 - 15.00
                                                                    Lužánecká 4, BRNO

Etické důvody

Organizace proti hladu

Více než 1 miliarda lidí po celém světě hladoví. Nejrůznější organizace vytvářejí tisíce programů, které pomáhají hladovým lidem tím, že jim poskytují celodenní stravu. Jde o programy jako např. projekt „Hungry Kids International“, který řídí Bob a Betty Kingovi a který pomáhá potřebným dětem v Quemadu v Texasu. Kingovi také vedou sirotčinec, ve kterém pečují o opuštěné mexické děti.

World Hunger Year (WHY) je organizace, která usiluje o vyřešení „hladové krize“ tím, že odstraní její příčiny v samotném základu. Podporuje tedy programy, které nabízejí pracovní kurzy, učí lidi, jak si vypěstovat svou vlastní potravu, pomáhají v hospodářství a při mimoškolním vyučování. WHY pracuje se skupinami potřebných lidí v USA i po celém světě a v roce 1975 se zapojila i do boje proti hladu.

Nejvíce světově uznávanou organizací bojující proti hladu je organizace Action Against Hunger (AAH). Nabízí programy ve více než 40 zemích, které se specializují na poskytování pomoci v mimořádných a naléhavých situacích jako je válka, ozbrojený konflikt či přírodní katastrofa, a zajišťuje dlouhodobou podporu lidem v nouzi. AAH je mezinárodní, nevládní, nenáboženská organizace, která byla založena v Paříži v roce 1979.

Do dnešní doby stačila vyvinout systém vzájemně propojené mezinárodní sítě s centrálami ve Francii (v Paříži), v USA (v New Yorku), ve Velké Británii (v Londýně) a ve Španělsku (v Madridu).

Týrání zvířat

Týrání zvířat zapříčinilo to, že se mnoho lidí postavilo proti těmto praktikám a vyjádřilo tak svůj nesouhlas s takovým zacházením se zvířaty. S vývojem nových technologií a s větší dostupností ovoce a zeleniny a jiných potravin, díky kterým se člověk může stravovat zdravěji než když se orientuje na masovou stravu, se snížila potřeba a nutnost jíst maso.

Spousta známých osobností jako Pamela Anderson, Alec Baldwin nebo Alyssa Milano vystoupila na veřejnosti s kritikou velkochovů kvůli jejich neetickému zacházení se zvířaty (kvůli tomu, aby uspokojily poptávku po mase).

Tisíce organizací jako PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Lidé za etické zacházení se zvířaty) , Animal Concerns, Physicians Committee for Responsible Medicine (Sdružení lékařů za zodpovědnou medicínu) a spousty dalších propagují vegetariánství jako zdravější životní styl, jež soucítí se zvířaty a který snižuje (mimo jiné) riziko vzniku kardiovaskulárních chorob, což je ve Spojených státech zabiják č. 1.

Za nejvíce zneužívaná zvířata na planetě jsou považovaná kuřata. V dnešních velkovýkrmnách bývávají kuřata po tisících nacpána do špinavých boud bez oken, do drátěných klecí, líhní a jiných vězení. Nikdy nesplodí potomstvo, nemají možnost se popelit, postavit si hnízdo nebo dělat cokoli jiného – pro ně přirozeného. Dokonce nikdy nepocítí teplo slunečných paprsků a nenadechnou se čerstvého vzduchu, s výjimkou toho dne, kdy jsou naložena do nákladního auta a odvezena na hromadnou popravu.

Aby farmář mohl označit krávu identifikační známkou, musí ji držet na uzdě a pak přiloží na její kůži žhavé železo, které jí způsobí popáleniny 3. stupně, zatímco zvíře řve bolestí a pokouší se uniknout. Telátkům samčího pohlaví jsou odstraňována varlata bez umrtvení a rohy zvířat, které vyrůstají z masa, jsou ořezávána nebo vypalována. Během „pobytu“ na takové farmě se krávám nedostává adekvátní veterinářská péče a v důsledku toho jich mnoho uhyne na následky nemocí či zranění.

Tajní pozorovatelé z řad zaměstnanců neurovědeckého ústavu Univerzity Severní Karolíny (Chapel Hill) natočilo skrytou kamerou experimenty, které zde byly na zvířatech prováděny. Videonahrávka ukazuje rozsáhlé porušování předpisů, které byly přijaty jako závazné při práci s myšmi a potkany, spolu s vysvětlením výzkumníka přímo na kameru, proč tato pravidla porušují.

Senátor Jesse Helms (Republikánská strana, Severní Karolína) předložil pozměňovací návrh zákona o zemědělství, který by znemožnil rozšířit působnost tzv. zákona o blahu zvířat i na hlodavce a ptáky. Video totiž ukazuje neurologické experimenty na hlodavcích, kteří – zdá se – nebyli řádně uspáni, experimenty na hlodavcích trpících různými nemocemi a poraněními a hlodavcích, kteří byli – ještě živí – po provedení pokusu vyhozeni jako odpad.

Copyright haribol.cz © All Rights Reserved.