Otevírací hodiny - Po-Pá: 11.00 - 15.00
                                                                    Lužánecká 4, BRNO

Ekonomické důvody

Ekonomika

Severní Amerika využívá 7krát více zemědělské půdy pro hospodářská zvířata (jako pastviny či pole pro obilí) než země v Asii. Přibližně jedna pětina z celosvětové zemědělské půdy je využívána jako pastviny a dvě pětiny na pěstování plodin [FAO 1997]. Jeden akr půdy má potenciál vyprodukovat 40.000 liber brambor nebo 250 liber hovězího masa.

Pastviny pro skot

Pasoucí se dobytek je hlavní příčinou toho, že se travnaté plochy mění ve vyschlé oblasti, kde jsou původní traviny zdecimovány a místo nich roste plevel, který nemá dostatečně hluboký kořenový systém, který by zabraňoval půdní erozi. Stejně jako různorodé formy rostlinných druhů mizí i okolní divoká zvěř – buď uhyne, nebo se přesune do jiné oblasti [Turning, Brough 1991].

Travnaté plochy tvoří přirozený ekosystém, jenž je domovem pro mnoho různorodých druhů rostlin, ptactva, hlodavců a dalších divokých zvířat. Podle studie Spojených národů s názvem Global Assessment of Human Induced Soil Degradation (ISRIC) z roku 1990 asi 10,5 % celosvětové úrodné půdy je zasaženo buď mírným, či extrémním znehodnocením. Nadměrné spásání trávy skotem a současné hospodářské praktiky jsou hlavní příčinou tohoto znehodnocení.

Produkce obilí

Podle organizace FAO (The United Nations´ Food and Agriculture Organization) padne na krmivo pro hospodářská zvířata 95 % světové produkce sóji, 44 % obilí, 80 % kukuřice a 95 % produkce ovsa vypěstovaného v USA. Za účelem vyprodukování 31,2 miliónů tun zvířecího masa je vynaloženo 192,7 miliónů tun obilí [FAO 1997; USDA 1997].

56 % veškeré zemědělské půdy v USA je orientováno na produkci hovězího masa; na výrobu 1 libry hovězího masa je zapotřebí 35 liber krmného obilí a sójových bobů, které by přitom mohly posloužit k nakrmení hladovějících. Také chov prasat je velmi drahý – na 1 libru vepřového masa padne asi 8krát tolik krmiva [USDA 1997].

Více než 3násobné množství fosilního paliva je spáleno kvůli tomu, že někdo jí maso (oproti tomu, kdo se stravuje vegetariánsky). Na 1 kg bílkovin z poloviny stáda hospodářských zvířat se použije 25krát více benzínu než je nutné na 32 km dlouhou jízdu malým autem, popř. tolik vody, která by stačila na 17 vysprchování.

Experti odhadují, že 90 % bílkovin z obilí, kterým jsou hospodářská zvířata krmena, zůstává nevyužito. Z většiny takového obilí se stane mrva/hnůj; výroba 1 kg hovězího masa vytvoří asi 40 kg hnoje [Environment Kanada 1995].

Copyright haribol.cz © All Rights Reserved.