Otevírací hodiny - Po-Pá: 11.00 - 15.00
                                                                    Lužánecká 4, BRNO

Lžíce revoluce

Někdo bojuje perem, někdo mečem; my bojujeme lžící.

Víme, že se Tvém talíři může objevit maso. Nastal čas to změnit! Někdo se chopí zbraní, jiní dávají přednost peru, diplomacii a tak podobně. Protentokrát se ale nebudeme zabývat tím, jakými zbraněmi jednotlivé skupiny bojují. Důležitější je to, že jejich úmysly jsou čisté a upřímné…

O co vlastně jde?

Lidé se angažují v mnoha oblastech: pořádají demonstrace za mír, zakládají politické strany, podporují „svého politika“, angažují se v mezinárodním lobování, brání či naopak kritizují svou vlastní zemi, chrání ptáky, protestují proti býčím zápasům, osnují spiknutí vůči autoritám (státu), hledají způsoby sebeobrany, platí nebo naopak odmítají platit daně, ukládají si své vlastní daně, dávají dobrý příklad svým dětem atd.

Hlavním bodem našeho sdělení ale není diskutovat o tom, zda by lidé měli či neměli dělat takové věci, ale ukázat, jak skoncování s jezením masa je ve shodě s kterýmkoli z výše uvedených ušlechtilých principů.

Tím, že se vzdáte jezení masa, dokážete mnohem více než když se budete účastnit demonstrací či se zapojíte do politiky nebo charity. Je to rychlejší než hospodaření s majetkem, snadnější než zachraňovat růžové delfíny v řece Amazonce a mnohem efektivnější než jednou za čas odevzdat bezcenný volební hlas. Důsledky nejezení masa jsou bezprostřední a prosté jakýchkoli vedlejších nepříznivých následků.

Zapojení se…

Spoon Revolution je každodenní revoluce, neustálá, účinná a má okamžité výsledky. Nepotřebujeme zbraně, neproléváme krev. Neexistuje zde riziko, že budeš zatčen; může se jí účastnit i policista.

Přínosy nejezení masa

Konzumace masa vážně poškozuje planetu a je jednou z hlavních příčin celosvětového hladu. To je fakt, který ne každý ví.

Vypadá to, že zvířata nám dávají jídlo, ale po důkladnějším pohledu zjistíme, že to my krmíme zvířata místo toho, abychom krmili sami sebe.

Např. skot je jedním z hlavních činitelů, kteří znečišťují životní prostředí. Každou vteřinu totiž masný průmysl vyprodukuje 125 tun zbytků odpadu, který znečišťuje řeky a vytváří toxické plyny jako čpavek, metan a oxid uhličitý, jež zamořují atmosféru, zvětšují ozónovou díru a přispívají ke skleníkovému efektu.

Více než polovina spotřebované vody na celém světě je využita v masném průmyslu a obchodu a mnoho vody je vyplýtváno na zavlažování půdy kvůli tomu, aby se na ní dalo pěstovat krmivo pro dobytek. Zatímco k vyprodukování 1 kg masa je zapotřebí více než 20.000 litrů vody, k výrobě 1 kg pšenice stačí pouze 227 litrů vody a na 1 kg rýže se spotřebuje 454 litrů vody.

Výroba masa je příčinou i masivního odlesňování tropických pralesů a jejich následné proměny v pouště. Přibližně 300.000 km2 tropických pralesů je každým rokem zničeno proto, že jsou třeba nové pastviny. Jeden vegetarián tak každý rok ušetří 4.000 m2 pralesa.

Aby člověk vyprodukoval 1 kg živočišných bílkovin, spotřebuje 25krát více energetických a přírodních zdrojů než při vyprodukování 1 kg rostlinných bílkovin. Na výrobu jednoho jediného hamburgeru se spotřebuje takové množství fosilního paliva, jako jedno malé auto spotřebuje na 32 km, nebo takové množství vody, které by člověku stačilo na 17 osprchování.

  • „Už od dětství jsem nesnášel maso a věřím, že jednou nastane den, kdy všichni lidé budou považovat zabíjení zvířat za to samé co zabíjení lidí.“ Leonardo Da Vinci
Copyright haribol.cz © All Rights Reserved.